Pseudomyxoma Peritonei

Apendiks tümörleri gastrointestinal sistemin nadir tümörlerindendir. Tanı, çoğunlukla apendektomi spesmeninin patolojik incelenmesi sonrası konulur.

Histopatolojik olarak en sık karsinoid tümörler, ikinci sıklıkta ise adenokarsinomlar görülür. Pseudomyxoma peritonei (PMP), adenokarsinomun alt tipi olan müsinöz adenokanserlerden gelişen intraabdominal kavitenin müsinöz yapı tutulumu ile karakterize klinik bir tablodur. Sitoredüktif cerrahi ve hipertermik intraperitoneal kemoterapi (HİPEK) son zamanlarda PMP tedavisinde sağ kalımı artırdığı gösterilmiş ve standart yöntem haline gelmiştir.

RANDEVU ALIN

Dilerseniz biz sizi arayalım

There is no form selected or the form was deleted.