Sitoredüktif Cerrahi

Sitoredüktif cerrahi ve intraoperatifhipertermik kemoterapi ile amaçlanan makroskopik tümör yükünü tamamen ortadan kaldırmak, rezidüel veya mikrometastatik tümör hücrelerini sıcak kemoterapi ve karın içi yıkama ile ortadan kaldırmaktır. Seçilmiş hastalarda sağkalım açısından oldukça başarılı bir tedavi yaklaşımıdır.

– Peritoneal karsinomatoz pekçok hastalığın son evresinde ortaya çıkan kötü prognoz ve kısa yaşam beklentisiyle birliktelik gösteren bir malignitedir. Peritoneal karsinomatoz en sık mezotelyal, gastrointestinal ve jinekolojik malignitelere sekonder olarak ortaya çıkmaktadır.

– Peritoneal karsinomatoz uzun yıllar sadece sistemik kemoterapi ve palyatif destek ile tedavi edilmeye çalışılmıştır. Son 20 yılda gelişen lokorejyonel terapotik yaklaşımlar; sitoredüktif cerrahi ve intraoperatif hipertermik kemoterapi ile peritoneal karsinomatoz tedavisinde büyük ilerleme kaydedilmiştir.

RANDEVU ALIN

Dilerseniz biz sizi arayalım

There is no form selected or the form was deleted.